11 Oct 2018

2018-10-11-Tasio

Submitted by maria

11_octubre

Fuente: 
https://www.naiz.eus/eu/iritzia/tasio/2018-10-11-tasio
Dibujante: