16 Mayo 2018

2018-05-16-Tasio

Submitted by maria

0516_tasio

Fuente: 
https://www.naiz.eus/eu/iritzia/tasio/2018-05-16-tasio
Dibujante: